Διαδραστικοί Πίνακες

Άποψη τάξης κατά την διδασκαλία με διαδραστικό πίνακα!


Οι Διαδραστικοί Πίνακες συμβάλλουν στην μεγαλύτερη έλξη της προσοχής του μαθητή και στην ενεργή συμμετοχή του στο μάθημα .

Κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο και πιο παραστατικό αρκεί να είναι βοηθητικά μέσα στα χέρια  έμπειρου καθηγητή και όχι να αντικαθιστούν την διδασκαλία.

 

Βρείτε μας

Λεωφ.Μαραθώνος 126

info@marathonlanguageschool.gr

22940-66860

22940-66860

Social Networks