Υπηρεσίες για Ενήλικες ή Φοιτητές

Προγράμματα απόκτησης Πτυχίων για Ενήλικες ή Φοιτητές

 • Lower
  Φοιτητές - Ενήλικες σε 24 μήνες! (για αρχάριους έως Lower / B2 επίπεδο)
  Προετοιμασία για :
  Πτυχία που αναγνωρίζονται μόνον από τον ΑΣΕΠ, το Ελληνικό δημόσιο & Πανεπιστήμια εξωτερικού.
  Cambridge - Michigan - TOEIC - Kρατικό (ΚΠγ).
  FCE, ECCE, ΚΠγ, edexcel3 / (B2, καλή γνώση της γλώσσας).
  Διάρκεια σπουδών 8 μήνες, 7 ώρες / εβδομάδα.
 • Advanced
  Πολύ καλή γνώση της γλώσσας / Γ1 επίπεδο
  CAE, ALCE, ΚΠγ, TOEIC
  Διάρκεια σπουδών 8 μήνες, 7 ώρες / εβδομάδα.
 • Proficiency
  Άριστη γνώση της γλώσσας / Γ2 επίπεδο
  Προετοιμασία σε 1 χρόνο.
  Τμήματα αποκλειστικά για Φοιτητές-Ενήλικες
  Εξειδικευμένη διδασκαλία -Έμπειροι καθηγητές & native speakers.
  Διάρκεια 9-12 μήνες, 7 ώρες / εβδομάδα
  Απόλυτη διασφάλιση ποιότητας σπουδών.
  Υψηλοί δείκτες επιτυχίας!
 

Βρείτε μας

Λεωφ.Μαραθώνος 126

info@marathonlanguageschool.gr

22940-66860

22940-66860

Social Networks