Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μάθει ξένες γλώσσες;

Τα παιδιά που έχουν  μαθησιακές δυσκολίες  μπορούν να μάθουν μία ξένη γλώσσα σε πολύ μικρές ομάδες (2-3 παιδιών με παρόμοιες δυσκολίες). Εάν ένα παιδί έχει σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως έντονο βαθμό δυσλεξίας, τότε το ιδιαίτερο μάθημα είναι πιο κατάλληλο. Σ'αυτές τις περιπτώσεις  όμως, ο γονιός πρέπει να βρίσκει ειδικούς δασκάλους, εκπαιδευμένους στον τομέα αυτό για να μπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά το παιδί .

 

Βρείτε μας

Λεωφ.Μαραθώνος 126

info@marathonlanguageschool.gr

22940-66860

22940-66860

Social Networks