Η Εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι καλύτερα να γίνεται σε οργανωμένη τάξη ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ;

Τα μαθήματα που γίνονται στην τάξη,  πέρα από το χαμηλό κόστος, βοηθάνε το παιδί  να αναπτύξει τις γνωστικές του δεξιότητες καλύτερα, διότι γίνονται σε ένα δομημένο μαθησιακό περιβάλλον, με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και με την αλληλοεπίδραση των ιδεών, διευκρινήσεων, ερωτήσεων αλλά και αντιρρήσεων των συμμαθητών και των εκπαιδευτών τους. Η σύνθεση μιας τάξης είναι ένα κράμα προσωπικοτήτων με διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και διαφορετικά ταλέντα που εμπλουτίζουν ευχάριστα το μάθημα ώστε το παιδί να μην βαριέται.

 

Βρείτε μας

Λεωφ.Μαραθώνος 126

info@marathonlanguageschool.gr

22940-66860

22940-66860

Social Networks